Menu Sluiten

De Stichting

Stichting Groningen Orgelstad

Stichting Groningen Orgelstad werd opgericht op 22 april 2014. Het doel van de stichting is het in stand houden van de historische orgels in de stad Groningen en het vergroten van de bekendheid ervan zodat een groot en divers publiek kan kennismaken met de unieke pracht in klank en bouwstijl van deze instrumenten.

Stichting Groningen Orgelstad heeft een ANBI-status

Naast het coördineren van de activiteiten van de orgelcommissies in de stad Groningen, ligt de nadruk van de activiteiten op de organisatie van twee grote orgelevenementen die tweejaarlijks alternerend worden georganiseerd: het Schnitgerfestival en de International Martini Organ Competition Groningen (IMOCG).

De stichting wordt gedragen door de Stichting Avondtmusyck Martinikerk Groningen, de orgelcommissie van de Lutherse kerk, de orgelcommissie van de Nieuwe kerk, de orgelcommissie van de Akerk, de orgelcommissie van de St.-Jozefkathedraal, de orgelcommissie van de Pelstergasthuiskerk, en de orgelcommissie van de Doopsgezinde kerk.

Missie van Stichting Groningen Orgelstad
Onze missie is aan zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden ons enthousiasme over de rijke orgelcollectie in de stad Groningen op gepassioneerde wijze over te dragen

Doelstelling
De Stichting Groningen Orgelstad heeft als doel:

 • het bevorderen van een stimulerend orgelbeleid voor alle orgels van de stad Groningen, die samen een zeer rijk erfgoed vertegenwoordigen;
 • het laten horen van het rijke historische orgelbezit in de stad Groningen, zodat een breed publiek kan genieten van de klanken van deze veelal met publiek geld gerestaureerde orgels;
 • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie
De Stichting Groningen Orgelstad heeft een heldere organisatiestructuur, heeft voor zowel Schnitgerfestival als International Martini Organ Competition Groningen een aparte Artistieke Commissie en een aparte professionele projectleider, beschikt over een deskundige voor PR- en Marketingactiviteiten, en toetst programmavoorstellen op eerder vastgestelde criteria, welke in relatie staan met de missie en de artistieke meerjarenvisie. Educatie wordt gezien als een belangrijk instrument om bij kinderen belangstelling voor de orgelpracht te kweken.

 

Stichtingsbestuur

 • Lambert de Bont – voorzitter
 • Roel Nijmeijer – secretaris
 • Vacant – penningmeester
 • Marijke Bootsma
 • Hans van Hartingsveld
 • Sebastiaan van Leunen
 • Eltjo Mulder

Artistieke commissie Schnitgerfestival

 • Lambert de Bont – voorzitter
 • Sebastiaan van Leunen – secretaris
 • Leonore Lub
 • Erwin Wiersinga
 • Jan Willem van Willigen

Artistieke commissie IMOCG

 • Lambert de Bont – voorzitter
 • Leo van Doeselaar
 • Theo Jellema
 • Erwin Wiersinga

Schniterfestival

Stichting Groningen Orgelstad
Postadres (KvK): Ter Borch 18, 9472 RB Zuidlaren
www.orgelstad.nl
info@orgelstad.nl

Oprichting: 22 april 2014 te Groningen
KvK 60535474
ANBI 8539 51 536, dossier 91 371
NL18 ABNA 0608 69 91 95 t.n.v. Groningen Orgelstad te Groningen

X Sluiten
vrachtwagen theorie