Menu Sluiten

Sint Jozefkathedraal

Het Maarschalkerweerdorgel in de Sint Jozefkathedraal

De Sint Jozefkathedraal aan de Radesingel is ontworpen door de bekende architect P.J.H. Cuypers en verrees in de jaren 1886-1887. De parochie beschikte niet over voldoende middelen om direct al tot de aanschaf van een pijporgel over te gaan. De diensten werden muzikaal begeleid door middel van een harmonium. Dat veranderde
toen in 1904 Frans Eppink pastoor werd van de Jozefparochie. Eppink was kapelmeester geweest in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht en had daar net de bouw meegemaakt van het nieuwe orgel, een instrument van de orgelmaker Maarschalkerweerd met een frontontwerp van Mengelberg.

Eppink zorgde ervoor dat reeds in maart 1905 de opdracht werd gegeven aan Maarschalkerweerd voor een instrument, dat op 23 oktober 1906 in gebruik werd genomen. Het was toen een orgel met 24 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk (linker kas) en Positief (rechter kas met zwelkast) en vrij pedaal. Tussen beide kassen bevond zich een loos front, het was de bedoeling daar te zijner tijd het pijpwerk van een derde manuaal in onder te brengen. Het is er nooit van gekomen, in 1942 werd dit loze tussenfront verwijderd.

In 1948 volgde groot onderhoud. De Mixtuur van het hoofdwerk werd vervangen door een nieuwe. Uit de originele Mixtuur werd een Terts 13/5′ en een Octaaf 2′ samengesteld. Dit ging ten koste van de Dolce 8′. Op het Positief werd de Basson-Hobo 8′ vervangen door fabriekspijpwerk en de Zacht gedekt 8′ moest plaats maken voor een Scherp III-IV om het orgel een wat stralender plenum te geven. Het orgel werd steeds minder gebruikt en de toestand van het orgel verslechterde, tot het in de jaren 1990 vrijwel onbespeelbaar werd. Het toenmalige koororgel (H. Schreurs, 1944) nam de taak van het Maarschalkerweerdorgel over.

In 2004-2005 is het orgel gerestaureerd door de firma Adema. De originele dispositie is hierbij hersteld. De teruggekeerde Dolce 8′ van het hoofdwerk is een gebruikt Maarschalkerweerd-register uit de voorraad van de orgelmaker. De Zacht gedekt 8′ is een gebruikt register uit het Maarschalkerweerdorgel in de Sint Dominicuskerk te Alkmaar. De Basson-Hobo 8′ van het Positief is een register afkomstig uit de Sint Dominicuskerk te Amsterdam. De originele Mixtuur III-V kon worden gereconstrueerd, waarbij de mogelijkheid is toegevoegd om hieruit een Octaaf 2′ apart te registreren. Het originele aanzien van het orgel is hersteld doordat het gesloopte loze tussenfront opnieuw is opgebouwd.

Klik hier voor de website van het Maarschalkerweerdorgel

X Sluiten
vrachtwagen theorie