Menu Sluiten

Speeltafel Maarschalkerweerd-orgel St. Jozefkathedraal in restauratie

In 2005 werd een grote restauratie afgerond van het Maarschalkerweerd-orgel in de St. Jozefkathedraal. Na jaren van onbespeelbaarheid kreeg het instrument zijn functie terug in de liturgie. Nu, na 12 jaar intensief gebruik, blijkt de speeltafel steeds meer mankementen te vertonen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het lood in de speeltafel overmatig aan oxidatie onderhevig is. Een proces waarvan de oorzaak velerlei kan zijn.

De speeltafel van dit orgel is voor instrumenten van Maarschalkerweerd uitzonderlijk; de tafel werd gebouwd door Gehlhaar te Bremen en is een voorbeeld van ‘primitieve’ pneumatiek. Op twee uitzonderingen na werden door Maarschalkerweerd speeltafels toegepast van Weigle, dezelfde leverancier als de windladen; Delft HH Nicolaas en Gezellen en Groningen H. Jozef.

De aanleg van het speelapparaat en de koppels zal worden vervangen in de stijl van Weigle, hierbij worden tevens een sub- en een superoctaafkoppel toegevoegd om de gebruiksmogelijkheden te vergroten. De aanleg van de registerinschakeling en het uiterlijk van de speeltafel blijven ongewijzigd. Dit onderhoud zal in het voorjaar van 2018 worden uitgevoerd.

Ronald van Baekel, Adema’s kerkorgelbouw sinds 1855

22-05-2018.
De speeltafel van het Maarschalkerweerd orgel wordt ontkoppelt en meegenomen door de orgelbouwer, de firma Adema[espro-slider id=823]
X Sluiten
vrachtwagen theorie